శివయ్యపై సుప్రీం సరైన తీర్పు

శివయ్యపై సుప్రీం సరైన తీర్పు

సాధారణంగా దేవాలయాల గర్భగుడుల్లోకి భక్తులు వెళ్లరు. కానీ, శివాలయాల్లోకి మాత్రం భక్తులు వెళ్లొచ్చు. శివలింగాన్ని స్వయంగా తాకొచ్చు. దీనివల్ల పలు ఆలయాల్లో

Read More