శివరాత్రి రోజున మౌనవ్రతం ఎలా చేయాలి-TNI ప్రత్యేక కథనాలు

శివరాత్రి రోజున మౌనవ్రతం ఎలా చేయాలి-TNI ప్రత్యేక కథనాలు

* మహాశివరాత్రి రోజు చేసే మౌనవ్రతం చాలా అద్భుత ఫలితాలను ఇస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తుంది. మౌనం అనగానే నోరు మూసుకుని కూర్చోవడం అని భావించవద్దు.

Read More