శుక్రవారం నాడు ₹300 తితిదే టికెట్ల విడుదల

శుక్రవారం నాడు ₹300 తితిదే టికెట్ల విడుదల

అక్టోబ‌రు 9న రూ.300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల భక్తుల సౌకర్యార్థం అక్టోబ‌రు 15 నుండి 24వ తేదీ వ‌ర‌కు రూ.300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శ

Read More