సంయమనంతో ఉండండి

సంయమనంతో ఉండండి

ప్రజాస్వామ్యం కొన్నిసార్లు గందరగోళంగా ఉంటుందని.. ఓపిక పట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుందని డెమొక్రాటిక్‌ పార్టీ అధ్యక్ష అభ్యర్థి జో బైడెన్‌ అన్నారు. అధ్యక్ష ఎన్న

Read More