సఫారీలకు 7 ప్రపంచకప్‌లలో నిరాశ

సఫారీలకు 7 ప్రపంచకప్‌లలో నిరాశ

పాపం దక్షిణాఫ్రికా. ‘చోకర్స్‌’ అన్న ముద్రను పోగొట్టుకోవడానికి ఆ జట్టుకు ఇంకెంతకాలం పడుతుందో! సఫారీలది ఓ విషాద గాథ. 1992, 1999, 2007, 2015లోనూ సెమీఫైనల

Read More