సరికొత్త రోగం….Doorway Effect Syndrome

హాల్‌లో కూర్చుంటారు.. బెడ్‌రూమ్‌లో ఉన్న మొబైల్‌ ఛార్జర్‌ లేదా ఇతర వస్తువులేవో తెచ్చుకుందామని వెళ్తారు. బెడ్‌రూమ్‌ తలుపు దాటి లోపలికి వెళ్లగానే అసలు ఎం

Read More