సామినేని రవికి తెలంగాణా ప్రభుత్వ అవార్డు

సామినేని రవికి తెలంగాణా ప్రభుత్వ అవార్డు

ప్రపంచ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ రవీంద్రభారతిలో తెలంగాణా ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో భాగంగా దివ్యాంగులకు అనేక రకాలుగా సేవ

Read More