సావిత్రిని మరిపించిన సౌందర్య

సావిత్రిని మరిపించిన సౌందర్య

సావిత్రి వెండితెరకి దొరికిన అరుదైన అభినేత్రి. చారడేసి కళ్లతో వీక్షకుల హృదయాలపై మంత్రజలం చల్లిన మహానటి. నిండైన విగ్రహం...నటనలో నిగ్రహం. పెదాలపై చిరునవ్

Read More