సిగరెట్లు తాగండి. యముడిని 10ఏళ్లు ముందుగా కలుసుకోండి.

సిగరెట్లు తాగండి. యముడిని 10ఏళ్లు ముందుగా కలుసుకోండి.

ధూమ‌పానం ఆరోగ్యానికి హానిక‌రం. ఈ మాట చెప్పేవాళ్లే ఎక్కువ‌గా తాగుతుంటారు. హా.. నేనెన్ని తాగుతాను. రోజుకి ఒక‌టే క‌దా అనుకుంటారు. ఆ ఒక‌టి కాస్త రెండు. రె

Read More