20 నుండి తుంగభద్ర పుష్కరాలు

20 నుండి తుంగభద్ర పుష్కరాలు

తుంగభద్రమ్మ చెంతలో పుష్కరుడు తేదీ.20.11.2020 (శుక్రవారము) నాడు చేరి తేదీ.01.12.2020 (మంగళవారము) వరకు ఉంటున్నాడు. జీవనదిగా పేరున్న "తుంగభద్రమ్మ '' పుష

Read More