మిషిగన్‌లో తానా లేడీస్ నైట్. 80వేల డాలర్ల విరాళాలు సేకరణ.

మిషిగన్‌లో తానా లేడీస్ నైట్. 80వేల డాలర్ల విరాళాలు సేకరణ.

శుక్రవారం రాత్రి మిషిగన్ లో తానా ఆధ్వర్యంలో లేడీస్ నైట్ నిర్వహించారు. ప్రవాస మహిళలు ఆటపాటలతో, విందు వినోదాలతో, ఉల్లాసంగా పాల్గొన్నారు. తానా తదుపరి అధ్

Read More