అమరావతికి కోటి రూపాయిల విరాళం: డా.యడ్ల హేమప్రసాద్

అమరావతికి కోటి రూపాయిల విరాళం: డా.యడ్ల హేమప్రసాద్

రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి కోటి రూపాయల విరాళాన్ని మేరీల్యాండ్‌కు చెందిన ప్రముఖ ప్రవాసాంధ్ర వైద్యులు డా. యడ్ల హేమప్రసాద్ ప్రకటించారు. మేరిల్యాండ్ లో

Read More