22ఏళ్లుగా క్రికెట్ సేవలో మిథాలీ

22ఏళ్లుగా క్రికెట్ సేవలో మిథాలీ

ఆమె క్రికెట్లోకి అడుగు పెట్టే సమయానికి ఇప్పుడు భారత జట్టులో స్టార్లుగా ఉన్న షెఫాలీవర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్‌ లాంటి వాళ్లు పుట్టనే లేదు.. ఆమె రికార్డులు

Read More