250మంది పేద విద్యార్థినులకు తానా ఫౌండేషన్ “చేయూత”

250మంది పేద విద్యార్థినులకు తానా ఫౌండేషన్ “చేయూత”

తానా ఫౌండేషన్ "చేయూత" కార్యక్రమంలో భాగంగా హయత్‌నగర్‌లోని సెంటర్ ఫర్ సోషల్ సర్వీస్ ఇంటర్నేషనల్(CSS) విభాగంలోని 250మంది విద్యార్థినులకు పుస్తకాలు, ఇతర ప

Read More