చలికాలం ఉసిరి తినాలి

చలికాలం ఉసిరి తినాలి

చలి కాలంలో వచ్చే ఉసిరిని ఎంత ఎక్కువగా తింటే అంత మంచిదని ఆయుర్వేదం ఎప్పటి నుంచో చెబుతోంది. అలాంటిది కరోనా సమయంలో తింటే మరీ మంచిదనీ, ఎ, సి విటమిన్లు సమృ

Read More