దొహాలో CRIC QATAR ఆధ్వర్యంలో మెగా క్రికెట్ టోర్నీ

దోహాలో CRIC QATAR ఆధ్వర్యంలో మెగా క్రికెట్ టోర్నీ

CRIC QATAR ఆధ్వర్యంలో దోహాలో 64 జట్లతో మెగా క్రికెట్ టోర్నీ నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆ సంస్థ అధ్యక్షుడు సయ్యద్ రఫీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. నవంబరు 3వ తేదీ నుండ

Read More