పనస నిండా ఆరోగ్యమే

పనస నిండా ఆరోగ్యమే

పనస ఒక పండ్ల చెట్టు.దీన్ని రొట్టె పండు తో కంగారు పడుతుంటారు.పనస మల్బరీ కుటుంబానికి చెందిన చెట్టు. తూర్పు ఆసియా దీని జన్మస్థలం. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద

Read More