డెంగీని తరిమే కషాయాలు

డెంగీని తరిమే కషాయాలు

ఒళ్లు కాలిపోయేంత జ్వరం! భరించలేని కీళ్ల నొప్పులు, ఒంటి నొప్పులు! ఇంతలా బాధించే డెంగ్యూ, చికున్‌గున్యాలకు ప్రత్యామ్నాయ వైద్య విధానాల్లో అద్భుతమైన నివార

Read More