పోలీసులకే మస్కా కొట్టిన నకిలీ వైద్యుడు

రాచకొండ లో నకిలీ డాక్టర్ హల్చల్ ఏకంగా పోలీసులనే మస్కా కొట్టించిన తేజా రెడ్డి నకిలీ సర్టిఫికెట్స్ తో పలు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ల్లో డాక్టర్ గా విధుల

Read More