బ్రహ్మోస్ క్షిపణి విజయవంతం

బ్రహ్మోస్ క్షిపణి విజయవంతం

రక్షణ రంగంలో భారత్‌ మరో మైలు రాయిని దాటింది. భారత రక్షణ, పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్‌డీవో) అభివృద్ధి చేసిన బ్రహ్మోస్‌ సూపర్‌సోనిక్‌ క్రూయిజ్‌ క్షిప

Read More