సింగపూర్ TCSS అధ్యక్షుడిగా గడప రమేష్

సింగపూర్ TCSS అధ్యక్షుడిగా గడప రమేష్

తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ (సింగపూర్) (TCSS) 9వ వార్షిక సర్వ సభ్య సమావేశం ఆదివారం నాడు స్థానిక ఆర్య సమాజ్ లో నిర్వహించారు. 2021-22 ఆర్థికాంశాలపై చర్చించార

Read More