ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన తెదేపా జెండా

ఎవరెస్ట్ ఎక్కిన తెదేపా జెండా

ఎవరెస్ట్ శిఖరంపై టీడీపీ ఫ్లెక్సీని ప్రదర్శించిన 80 ఏళ్ల వృద్ధుడు... అభినందించిన చంద్రబాబు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పై టీడీపీ ఫ్లెక్సీ 5 వేల మీటర్ల వరకు ఎక్కిన

Read More