ఫ్రిస్కోలో ఉత్సాహంగా GTA సమావేశం

ఫ్రిస్కోలో ఉత్సాహంగా GTA సమావేశం

గ్లోబల్ తెలంగాణా సంఘం(GTA) ఆధ్వర్యంలో టెక్సాస్ రాష్ట్రం ఫ్రిస్కోలో గోరటి వెంకన్న ముఖ్య అతిథిగా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో GTA వ్యవస్థాపకుడ

Read More