సాధువు మాట…పిసినారిలో మార్పు

సాధువు మాట…పిసినారిలో మార్పు

ఒక ఊరిలో ఒక పిసినారి వుండేవాడు. నిరంతరం ధనం సంపాదించడమే తప్ప వేరే ఆలోచనే లేదు. కొత్త కొత్త వ్యాపారాలు చేస్తూ కోట్లకు పడగలెత్తాడు. ఎంత సంపాదించినా ఎవరి

Read More
telugu story of a foolish king

తలతిక్క రాజు కథ – మొదటి భాగం

అనగా అనగా ఒక రాజ్యం ఉండేది. దాని ప్రజలు పాపం, మంచివాళ్ళే- కానీ రాజుకీ, మంత్రికీ మాత్రం తలతిక్క కొంచెం ఎక్కువగానే ఉండేది. వాళ్లకు అందరు రాజుల్లాగా రాజ్

Read More
kids shouldnt show off to embarrass others

ఆడంబరాలు చూపి గేలి చేయకూడదు

‘ఏంట్రా చింటూ, బంటీ! బుజ్జిని ఏడిపిస్తున్నారంట’ అడిగాడు తాతయ్య. ‘అవును తాతయ్యా. వాళ్ల దగ్గరున్న కేరమ్‌ బోర్డు, గేమింగ్‌ యాప్‌లను చూపించి అవి నా దగ్గ

Read More