లండన్‌లో వేంకటేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించిన ప్రవాసాంధ్రులు

లండన్‌లో వేంకటేశ్వర ఆలయాన్ని నిర్మించిన ప్రవాసాంధ్రులు

లండన్‌లో శ్రీ వేంకటేశ్వర బాలాజీ దేవాలయ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. శ్రీ వెంకటేశ్వర (బాలాజీ) టెంపుల్ అండ్ కల్చరల్ సెంటర్ (SVBTCC) 2019లో ఏర్పడి

Read More