నేను కథనే చూస్తాను

నేను కథనే చూస్తాను

‘నటీనటులకు భాషా భేదాలు అనేవి ఉండకూడదు. ఒకకథ చెప్పడానికి ఏ భాషకైనా, ఏ ప్లాట్‌ఫామ్‌కి అయినా వెళ్లాలి’ అన్నారు శోభితా ధూళిపాళ్ల. ‘గూఢచారి’తో తెలుగు ప్రేక

Read More