తెరాస టెక్ సెల్ ప్రారంభించిన కేటీఆర్

తెరాస టెక్ సెల్ ప్రారంభించిన కేటీఆర్

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి టెక్ సెల్ (సాంకేతిక విభాగం) నూతన కార్యాలయం ప్రారంభించిన మంత్రి, పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో నూతనంగా

Read More