అద్దెకు సోఫాలు-వాణిజ్యం

అద్దెకు సోఫాలు-వాణిజ్యం

* భారత్‌లోని కటుంబాలు దాతృత్వ కార్యకలాపాల్లో మరింతగా లీనమవుతున్నాయి. స్వల్పకాలిక దానాలే కాదు.. లాభాపేక్ష రహిత సంస్థలకు దీర్ఘకాల నిధులు ఇచ్చే విషయంలో వ

Read More