ఇంకా అవ్వలేదు

ఇంకా అవ్వలేదు

సోనాల్‌ తన వ్యక్తిగత జీవితం, వివాహం గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు. ‘నాకు ప్రకృతి అంటే ఎంతో ఇష్టం. మన జీవితాల్లో పర్యావరణం కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంద

Read More