ఆ పరాజయలే నేను తెలుగులోకి రావడానికి కారణం

ఆ పరాజయలే నేను తెలుగులోకి రావడానికి కారణం

‘‘కెరీర్‌ ఆరంభంలో నేనేమీ గొప్ప నటిని కాదు. 1986లో నేను నటించిన తమిళ చిత్రం ‘మొదల్‌ వసంతం’. ఆ సినిమా చూశాక.. ‘నువ్వు ఇంతకాలం నటిగా ఎలా కొనసాగావు’ అని మ

Read More