పెన్సిల్వేనియా బాతు నెల సంపాదన…₹3లక్షలు

పెన్సిల్వేనియా బాతు నెల సంపాదన…₹3లక్షలు

పెన్సిల్వేనియాలోని మిల్‌ఫోర్డ్‌లో ‘మం‍చ్‌కిన్‌’ చాలా ఫేమస్‌. ఎవరీ మంచ్‌కిన్‌ అనేకదా మీ డౌట్‌! ఇది ఒక బాతు. 20 యేళ్ల క్రిస్సీ ఎలిస్‌ పెంపుడు జంతువే ఈ మ

Read More