ఎకరాకు పాతికవేల మొక్కలు. ఒకేసారి పత్తి తెంపుడు.

ఎకరాకు పాతికవేల మొక్కలు. ఒకేసారి పత్తి తెంపుడు.

పత్తి సాగు విధానంలో విప్లవాత్మక మార్పు రాబోతున్నది. వరంగల్‌ ప్రాంతీయ పరిశోధనా కేంద్రంలో గతేడాది ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన నూతన సాగు విధానం విజయవంతమైంది.

Read More