కామారెడ్డి గిరిజన రైతుల పోరాటం

కామారెడ్డి గిరిజన రైతుల పోరాటం

కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట్ మండలంలోని ఎక్కపల్లి తండాకు చెందిన 20 మంది రైతులకు గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమిని ఫారెస్ట్ అధికారులు ఇప్పుడు వచ్చి ఫారెస్ట్

Read More