కిలో టీపొడి ₹40వేలు

కిలో టీపొడి ₹40వేలు

టీ పొడి ధర 50 గ్రాములు రూ.2 వేలు అంటే కిలో రూ.40వేలు. ధర తెలిసి సందర్శకులు విస్తుపోయారు. ప్రకృతి విధానంలో ఆక్సిజన్‌ అధికంగా వినియోగించి బాక్స్‌లలో ఒకట

Read More