ఘనంగా ప్రారంభమైన మోపీదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పవిత్రోత్సవాలు

ఘనంగా ప్రారంభమైన మోపీదేవి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పవిత్రోత్సవాలు

మోపిదేవి గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం లో పవిత్రోత్సవాలు నేడు ప్రారంభం అయ్యాయి. నేటి నుండి మూడు

Read More