శ్రీశైలంలో వెండి నాణేలు లభ్యం

శ్రీశైలంలో వెండి నాణేలు లభ్యం

శ్రీశైలంలోని పంచ మఠాల్లో ఒకటైన ఘంటామఠంలో మంగళవారం తామ్ర శాసనాలు, వెండి నాణేలు లభ్యమయ్యాయి. ఘంటామఠం ప్రాంగణంలోని చిన్న శివాలయాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు ప

Read More