సమగ్ర భూసర్వేకు జగన్ ఆదేశం

సమగ్ర భూసర్వేకు జగన్ ఆదేశం

సమగ్ర భూ సర్వేపై సీఎం శ్రీ వైయస్‌.జగన్‌ సమీక్ష సమగ్ర భూ సర్వేపై సీఎం శ్రీ వైయస్‌.జగన్‌ సమీక్ష క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి ప

Read More