బందరు మహిళకు…బ్రిటన్ ప్రధానికి కొరోనా పాజిటివ్-TNI Special Coverage

బందరు మహిళకు…బ్రిటన్ ప్రధానికి కొరోనా పాజిటివ్-TNI Special Coverage

* తనకు కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు సోకినట్టు బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ప్రకటించారు. స్వల్పజ్వరం, దగ్గుతో బాధపడిన తాను టెస్ట్ చేయించుకున్నానని, ఈ టెస్

Read More