16 నుండి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు

16 నుండి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు

ఈనెల 16 నుండి ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరిగే అవకాశం 18న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్ కోవిడ్ నేపథ్యంలో 14 రోజులు జరగాల్సిన బడ్జెట్ సమావేశాలు కుదించే

Read More