ఉత్తమ కోడలు-తెలుగు చిన్నారుల కథలు

ఉత్తమ కోడలు-తెలుగు చిన్నారుల కథలు

ఒక వర్తకుడికి ఏడుగురు కుమారులు. ఆరుగురికి వివాహమైనది. కోడళ్లతో సమిష్టి కుటుంబం సజావుగా సాగిపోతూ వున్నది. ఇప్పుడు ఏడవ వానికీ పెళ్లి జరిగి నూతన వధువు ఈ

Read More