సత్యనారాయణుడి పెళ్లికి శ్రీరాముడే పెద్ద

సత్యనారాయణుడి పెళ్లికి శ్రీరాముడే పెద్ద

అనేకంలో ఉన్న ఏకమే సత్యం... దాన్ని తెలుసుకోవడం కోసమే మనిషి నిరంతర అన్వేషణ... అయితే సత్యమే ఓ దైవ స్వరూపంగా పూజలందుకుంటోంది అన్నవరంలో... సత్యనారాయణస్వామి

Read More
annavaram temple income in 2019 has increased

రూ.16.77 కోట్ల ఆదాయం పెరిగింది

అన్నవరం దేవస్థానానికి 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.119.48 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. 2017-18 ఆర్థిక సంవత్సరంతో పోల్చితే రూ.16.77 కోట్ల ఆదాయం పెరిగింది. గడ

Read More