ఒత్తిడి మాయం చేసే ఆసనాలు

ఒత్తిడి మాయం చేసే ఆసనాలు

అధిక మానసిక ఒత్తిడి, హైపర్ టెన్షన్ మానవ శరీర ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. కాబట్టి వీటిని ఎప్పటికప్పుడు తగ్గించుకోవాలి. గుండెపోటు, గుండెనొ

Read More
సంతోషకరమైన జీవనానికి సూత్రాలు

సంతోషకరమైన జీవనానికి సూత్రాలు

1. సంతోషం అనేది ఒక మానసిక స్థితి మాత్రమే.. దానికోసం ప్రత్యేకంగా మనం చేయాల్సింది ఏమీ లేదు అన్నది మొదట గ్రహించటం! ఆ మానసిక స్థితి మనం కోరుకున్న వెంటనే ప

Read More
ప్రతిరోజు గొడవలేనా?

ప్రతిరోజు గొడవలేనా?

ఏ రిలేషన్‌లో అయినా సరే చిన్న చిన్న గొడవలు కామన్. ఆ మాత్రానికే విడిపోవడం.. దూరంగా ఉండడం సరికాదు.. ప్రతీ విషయంలోనూ సర్దుకుపోవడం అనేది చాలా అవసరం. అది కూ

Read More