తెదేపాపై సానుభూతిని ఓట్లుగా మార్చుకోవాలి: దుబాయిలో గొల్లపల్లి

తెదేపాపై సానుభూతిని ఓట్లుగా మార్చుకోవాలి: దుబాయిలో గొల్లపల్లి

కనీస సౌకర్యాలు సైతం కరువయిన రాష్ట్రం ఏదైన ఉందంటె అది అంధ్రప్రదేశ్ అనే దుస్ధితికు రాష్ట్ర పరిస్ధితి చేరుకోందని మాజీ మంత్రి, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు గ

Read More