ఆ పరుగులు ఎందుకు ఇవ్వరు?

ఆ పరుగులు ఎందుకు ఇవ్వరు?

పంజాబ్‌ పేసర్‌ షమి వేసిన 17వ ఓవర్‌ ఆఖరి బంతికి పొలార్డ్‌ను అంపైర్‌ ఎల్బీడబ్ల్యూగా ప్రకటించాడు. అంపైర్ నిర్ణయాన్ని పొలార్డ్‌ సవాలు చేస్తూ సమీక్షకు వెళ్

Read More