₹1100కోట్లు ఖర్చు

₹1100కోట్లు ఖర్చు

ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న అయోధ్యలోని రామమందిర నిర్మాణ పనులు ఈ మధ్యే మొదలయ్యాయి. అయితే, ఆలయ ఖర్చు ఎంత అవుతుందనే విషయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టతా ల

Read More