ఏపీలో 252 బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు

ఏపీలో 252 బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు

కరోనా వ్యాప్తితో సతమతమవుతున్న ఏపీ ప్రభుత్వానికి బ్లాక్ ఫంగస్ మరో సమస్యగా మారింది. బ్లాక్ ఫంగస్ తో మరణిస్తున్న ఘటనలు నమోదు అవుతుండడంతో అధికారులు దీనిపై

Read More