సెప్టెంబరు 30వరకు అంతర్జాతీయ విమానాలు బంద్

సెప్టెంబరు 30వరకు అంతర్జాతీయ విమానాలు బంద్

అంతర్జాతీయ విమానాల రాకపోకలపై నిషేధాన్ని పొడిగించారు.కమర్షియల్ ప్యాసింజర్ ఫ్లయిట్లపై నిషేధాన్ని సెప్టెంబర్ 30 వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప

Read More