తెలంగాణా పరీక్షలన్నీ వాయిదా

తెలంగాణా పరీక్షలన్నీ వాయిదా

తెలంగాణలో దసరా వరకు పరీక్షలన్నీ వాయిదా.. గత కొద్దిరోజులుగా రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలు, వరదలు కారణంగా అన్ని యూనివర్సిటీల పరిధిలో జరగాల్సిన పరీక్

Read More