ఏమిటీ పని కాజల్?

ఏమిటీ పని కాజల్?

లేనిది ఉన్నట్లు, ఉన్నది లేనట్లు చెప్పడంలో మన హీరోయిన్లు నేర్పరులే. అవకాశాలు తగ్గాయేమిటన్న ప్రశ్నకు తాను ఇతర భాషా చిత్రాల్లో నటిస్తూ బిజీగానే ఉన్నానని

Read More