ఆధ్యాత్మిక నగరాలపై పాశ్చాత్య ఆహార సంస్థల దృష్టి

ఆధ్యాత్మిక నగరాలపై పాశ్చాత్య ఆహార సంస్థల దృష్టి

ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకంపై ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బడా రిటైల్‌ బ్రాండ్లు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలపై మరింతగా దృష్టి పెడుతున్నాయి. భక్తుల అవసరాలకు అనుగుణంగా

Read More